Podjetje: SBS TRGOVINA D.O.O., PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE

Naslov: Dolenjska cesta 320 , 1291 ŠKOFLJICA

PLAČILNI PROMET, OPOMINJANJE KUPCEV IN IZTERJAVA NEPLAČNIKOV Z VSEMI PRAVNIMI SREDSTVI, ZAVAROVANJE TERJATEV, IZVRŠBE, OBRAČUN OBRESTI, USKLAJEVANJE ODPRTIH POSTAVK KUPCEV IN DOBAVITELJEV, KNJIŽENJE AČR, ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, SPLOŠNO POZNAVANJE DAVČNIH PREDPISOV, KORESPONDENCA Z BANKAMI.