Podjetje: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA

Naslov: Celovška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA DELA.
ORGANIZACIJA DELA V RECEPCIJI.
IZVAJANJE PROGRAMA UPORABE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV) IN PRIREDITEV.
INFORMIRANJE OBISKOVALCEV IN UPORABNIKOV O PROGRAMIH, STORITVAH, VARNI UPORABI OBJEKTOV IN PRIREDITVAH.
ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVANJA IN UPORABE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV).
PRIPRAVA OBJEKTOV, NAPRAV IN OPREME ZA ŠPORTNO VADBO OZIROMA UPORABO, TEKMOVANJA IN PRIREDITVE.
IZPOLNJEVANJE EVIDENC O UPORABI INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV) IN PRIREDITVAH.
IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI. ZAGOTAVLJANJE POSLOVNE TAJNOSTI PRI DELOVANJU ZAVODA.
OPRAVLJANJE DRUGIH DELOVNIH NALOG, KI JIH DOLOČAJO NORMATIVNI AKTI, PROGRAM IN SKLEPI SVETA ZAVODA., TER DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA ALI DIREKTORJA ZAVODA.