Podjetje: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Naslov: Trubarjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ, SPREMLJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA TER POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH PODATKOV TER INFORMACIJ S POSAMEZNIH PODROČIJ, PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV IN INFORMACIJ, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM DELU, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI NIJZ IN ZUNANJIMI SODELAVCI, SAMOSTOJNOST PRI DELU, RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NIJZ, IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NIJZ, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NIJZ PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA. NALOGE BODO OBSEGALE: SODELOVANJE PRI RAZVOJU JAVNOZDRAVSTVENEGA PRISTOPA – PODROČJE ALKOHOLNE PROBLEMATIKE, UDELEŽBA NA USPOSABLJANJU ZA PRIDOBITEV SPECIALNIH ZNANJ IN PRENOS ZNANJA, DELO NA TERENU, VODENJE SKUPIN, KOMUNIKACIJA Z ZUNANJIMI IZVAJALCI, KOORDINACIJO IN ORGANIZACIJO SREČANJ.