Podjetje: INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Naslov: Prešernova ulica 17 , 2000 MARIBOR

DELO NA PROJEKTU HPC RIVR OBSEGA: NAČRTOVANJE IN IZVEDBA NAMESTITVE OPREME, UPRAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV: NAČRTOVANJE, NAMEŠČANJE, KONFIGURIRANJE IN VZDRŽEVANJE, TESTIRANJE, NADZOR RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, IZVAJANJE MONITORINGA, RAZVOJ DOKUMENTACIJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV, IZVAJANJE PROCESOV ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN DELOVANJE STREŽNIKOV (NPR. UGLAŠEVANJE, NAMEŠČANJE POPRAVKOV), SPREMLJANJE IN NADZOR UČINKOVITOSTI, ZANESLJIVOSTI TER RAZPOLOŽLJIVOSTI VIROV GLEDE NA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER POSTAVLJENO POLITIKO UPRAVLJANJA KAPACITET PO POTREBI IZVAJANJE OGLAŠEVANJA, ANALIZA STROJNE TER PROGRAMSKE OPREME IN KONFIGURACIJ, PODAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE, NAČRTOVANJE ARHITEKTURE ZA ODPRAVO OZKIH GRL, VARNOSTNIH LUKENJ IN POVEČANJE KAPACITET, DOLOČANJE IN UPORABA STANDARDOV (PROTOKOLOV) V SISTEMIH, DIAGNOSTIKA IN ODPRAVA NAPAK, SKRB ZA SISTEMSKO IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE OPRAVIL V PODATKOVNEM CENTRU, ZASNOVA, UPRAVLJANJE, ORKESTRACIJA TER AVTOMATIZACIJA TEHNOLOGIJ IN OPRAVIL, UPRAVLJANJE DOSTOPOV, IMPLEMENTIRANJE IN UPRAVLJANJE Z ORODJI ZA PROŽENJE OPRAVIL, NJIHOVO SPREMLJANJE.