Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

GLAVNE OZ. PRIMARNE NALOGE:
SODELOVANJE V VSEH FAZAH RAZVOJA BPM REŠITEV – OD NAČRTOVANJA REŠITVE DO IMPLEMENTACIJE V PRODUKCIJSKEM OKOLJU IN KASNEJŠEGA VZDRŽEVANJA,
ANALIZA RAZVOJNIH ZAHTEVKOV IN OCENA POTREBNEGA DELA ZA RAZVOJ