Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE (PROGRAMIRANJE), VZDRŽEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PROGRAMSKIH REŠITEV,
UVAJANJE IN NADZOR STANDARDOV ZAŠČITE IN KVALITETE V INFORMACIJSKE SISTEME,
UVAJANJE NOVIH ORODIJ ZA RELACIJSKE BAZE PODATKOV PRI RAZVOJU APLIKACIJ,
TESTIRANJE INFORMACIJSKIH / PROGRAMSKIH REŠITEV,
UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ IN STANDARDOV ZA RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV,
SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU STRATEGIJE IN ARHITEKTURE RAČUNALNIŠKIH INFORMACIJSKIH PROCESOV,
SKRBNIŠTVO IN KOORDINACIJA RAZVOJNIH DEL Z ZUNANJIMI IZVAJALCI,
PRENOSI INFORMACIJSKIH REŠITEV MED RAZVOJNIMI IN PRODUKCIJSKIMI OKOLJI,
SODELOVANJE PRI ANALIZAH, OCENAH DELA IN DRUGIH AKTIVNOSTIH RAZVOJNEGA PROCESA,
OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKE ENOTE,
KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV,
PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV,
MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ,
KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA,
SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH