Podjetje: TECES, TEHNOLOŠKI CENTER ZA ELEKTRIČNE STROJE

Naslov: POBREŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR

CILJNO USMERJENO POVEZOVANJE PARTNERJEV V OKVIRU POSLOVNIH FOKUSOV GROZDA TECES, SKRB ZA STALEN STIK S ČLANI IN PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV, SKRB ZA POVEZOVANJE S PARTNERJI V DOMAČIH IN MEDNARODNIH MREŽAH NA PODROČJU ELEKTRO INDUSTRIJE, ENERGETIKE IN ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV IN PRODUKTOV, SODELOVANJE V KLJUČNIH STRATEŠKIH PROJEKTIH GOSPODARSTVA, RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ IN DRŽAVE, USKLAJEVANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV V SLOVENIJI IN EU, KOORDINACIJA PREDLOGOV, PRIPRAVA IN VODENJE PROJEKTOV, PRIPRAVA NOVIH PROJEKTOV NA DOMAČE IN TUJE RAZPISE (PISANJE PRIJAV, SESTAVA PARTNERSTVA…), IZDELAVA IN VODENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA VMESNIH IN KONČNIH PROJEKTNIH POROČIL, SPREMLJANJE IN USKLAJEVANJE PROJEKTNEGA DELA SKLADNO S POGODBAMI O FINANCIRANJU IN RAZPISNIM POGOJEM, SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV TER NJIHOVO USKLAJEVANJE Z ZAHTEVAMI RAZNIH RAZPISOV TER FINANČNO SLEDENJE IZVAJANJA PROJEKTOV, OBČASNA POTOVANJA PO SLOVENIJI IN EU, KOMUNIKACIJA S PARTNERJI.