Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA

»MODELIRANJE TERMOMEHANSKEGA PROCESIRANJA ALUMINIJEVIH ZLITIN ZA VRHUNSKE IZDELKE« (AKRONIM MARTIN), STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDRŽEVANJE OPREME IN NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.