Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA

Naslov: Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH NA PROJEKTU, ORGANIZACIJA MEDNARODNIH DOGODKOV V SKLADU S PROGRAMOM PROJEKTA, KOMUNIKACIJA S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN DRUGIMI SODELUJOČIMI AKTERJI, POMOČ PRI KOORDINIRANJU DELA MED POSAMEZNIMI NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI IZVAJALCI, POMOČ PRI ADMINISTRATIVNEM UPRAVLJANJU PROJEKTA, UDELEŽBA NA SESTANKIH IN DELAVNICAH PROJEKTA NA PODLAGI NAPOTITVE NADREJENEGA, SNOVANJE, UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE, VKLJUČNO Z IZVAJANJEM NALOG, POVEZANIH Z ODNOSI Z MEDIJI IN DRUGIMI ZUNANJIMI TER NOTRANJIMI JAVNOSTMI, IZVAJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI IN DISEMINACIJE REZULTATOV PROJEKTA, PRIPRAVA PROJEKTNIH MATERIALOV (PUBLIKACIJ, PROMOCIJSKI MATERIAL, FOTOGRAFIJE, DRUŽBENA OMREŽJA ITD.), SKRB ZA TEKSTE IN OBJAVE NA SPLETNI STRANI PROJEKTA, PRIPRAVA GLASIL IN OBVESTIL ZA JAVNOST (V SLOVENSKEM, HRVAŠKEM, SRBSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU), SKRB ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO PROJEKTA, PRIPRAVA POROČIL O OPRAVLJENEM DELU, PODPORA PRI PRIPRAVI VSEBINSKIH POROČIL O PROJEKTU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.