Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA

Naslov: POLJANSKI NASIP 2 , 1000 LJUBLJANA

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKOVALNIH PROJEKTIH SCAN IN CREA – PODROČJE CIVILNEGA PRAVA, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.