Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Naslov: Tržaška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA

RAZVOJ VODENJA ZA ROBOTSKO 3D TISKANJE KOMPOZITNIH MATERIALOV, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,PRIPRAVA PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDRŽEVANJE OPREME IN NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA,IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA