Podjetje: OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE

Naslov: Pionirska cesta 35 , 8350 DOLENJSKE TOPLICE

KANDIDAT MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU Z ZOFVI, IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPOSOBNOSTI ZA VODENJE ZAVODA.