Podjetje: VRTEC RIBNICA

Naslov: MAJNIKOVA ULICA 3 , 1310 RIBNICA

ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSLOVANJA ZAVODA TER PEDAGOŠKEGA DELA V ZAVODU, VODENJE IN UREJANJE ZADEV S PODROČJA DELOVNO-PRAVNE ZAKONODAJE IN OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO VELJAVNIH PREDPISIH, SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA, PO NALOGU SVETA ZAVODA, USTANOVITELJA IN PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.