Podjetje: OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE

Naslov: VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE

ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSLOVANJA ŠOLE, VODENJE IN UREJANJE ZADEV S PODROČJA ZAKONODAJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE PEDAGOŠKEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO VELJAVNIH PREDPISIH, SPLOŠNIH AKTIH ŠOLE, PO NALOGU SVETA ŠOLE, USTANOVITELJA IN MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, OPRAVLJA DRUGE NALOGE V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI.