Podjetje: SREDNJA ŠOLA JESENICE

Naslov: ULICA BRATOV RUPAR 2 , 4270 JESENICE

OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, KI UREJAJO ORGANIZACIJO IN FINANCIRANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, Z AKTOM O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, S PREDPISI, KI UREJAJO NORMATIVE IN STANDARDE TER DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV