Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

PRIPRAVNIŠTVO TRAJA 6 MESECEV IN SE IZVAJA POD NADZOROM MENTORJA TER PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC RADIOLOŠKI INŽENIR/RADIOLOŠKA INŽENIRKA, KOT JE OPREDELJEN V PRILOGI 1 PRAVILNIKA O PRIPRAVNIŠTVU IN STROKOVNIH IZPITIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.