Podjetje: FARME IHAN – KPM, kmetijstvo in proizvodnja mesa, d.o.o.

Naslov: Korenova cesta 9 , 1241 KAMNIK

IZDAJANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH LISTIN,
MATERIALNO POSLOVANJE,
USKLAJEVANJE ANALITIČNIH PODATKOV Z GLAVNO KNJIGO,
IZDELOVANJE ANALIZ IN POROČIL,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.