Podjetje: DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE

Naslov: KARANTANSKA CESTA 5, 1230 DOMŽALE

SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELOVANJA RAČUNOVODSTVA TER FINANČNEGA STANJA OZIROMA POSLOVANJA DOMA, V SMISLU GOSPODARNEGA RAVNANJA IN V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA TER ANALIZ POSLOVANJA ZAVODA, KAR JE BISTVENEGA POMENA ZA DELOVANJE DOMA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE DIREKTORJA IN SVETA DOMA, VODENJE DELA DELAVCEV V RAČUNOVODSTVU, SVETOVANJE IN ODPRAVA MOTENJ V DELOVNEM PROCESU, KI NASTAJAJO V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI, SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROČJA RAČUNOVODSKEGA IN FINANČNEGA DELA DOMA, UREJANJE FINANČNIH IN OSTALIH ZADEV PO POSEBNEM POOBLASTILU DIREKTORJA, SPREMLJANJE FINANČNEGA STANJA IN POSLOVANJA DOMA, SKRB ZA LIKVIDNOST IN VEZAVO PROSTIH SREDSTEV, KONTROLIRANJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA KNJIŽENJE V FINANČNO KNJIGOVODSTVO, PRIPRAVA IZRAČUNOV CEN STORITEV DOMA, NADZOR NAD OBRAČUNOM IN PLAČEVANJEM DAVKA NA DODANO VREDNOST, IZRAČUNAVANJEM ODBITNEGA DELEŽA, OBRAČUNOM PODJEMNIH POGODB, IZPLAČEVANJEM PO POTNIH NALOGIH, IZSTAVLJANJEM RAČUNOV ZA OPRAVLJENE STORITVE IN PLAČEVANJEM BLAGA IN STORITEV, POSLOVANJEM BLAGAJNE DOMA , IZVAJANJE KONTROLE REFUNDACIJ, UGOTAVLJANJE VIŠINE OBVEZNOSTI, RAZNIH DAVKOV IN PRISPEVKOV, PLAČEVANJE LE-TEH V SKLADU S PREDPISI