Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA

Naslov: Cesta na Jezerca 17 , 4240 RADOVLJICA

NAČRTOVANJE, ANALIZIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠEGA DELA V RAČUNOVODSTVU, SPREMLJANJE VIROV FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELOVANJE KALKULACIJ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH RAČUNOV, KONTIRANJE, KNJIŽENJE TER VODENJE DOKUMENTACIJE, KONTROLA RAČUNOV PRED IZPLAČILOM TER KNJIŽENJA DRUGIH POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE GLAVNE KNJIGE, IZTERJAVA DOLGOV, OBRAČUN DDV, USKLAJEVANJE ANALITIČNIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA.