Podjetje: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Naslov: Seidlova cesta 1 , 8000 NOVO MESTO

PRIPRAVA INTERNIH NAVODIL
– SODELOVANJE Z NADZORNIMI INSTITUCIJAMI
– PRIPRAVLJANJE IN SESTAVLJANJE RAZLIČNIH POROČIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE – MINISTRSTVO ZA FINANCE
– VODENJE POSLOVNIH KNJIG PRORAČUNA
– IZDELAVA RAČUNOVODSKEGA POROČILA, ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRORAČUNA OBČINE IN REBALANSA PRORAČUNA
– KONTROLA ANALITIČNIH KNJIG Z GLAVNO KNJIGO PRORAČUNA
– SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DDV IN OBRAČUN TER KONTROLA DDV
– SPREMLJANJE IN PLANIRANJE DENARNEGA TOKA
– IZVAJANJE PREDPISANEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA
– SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA