Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA

Naslov: POLJE 40 , 6310 IZOLA – ISOLA

GLAVNE NALOGE: KONTROLA IN LIKVIDACIJA OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE PRED VNOSOM PODATKOV, KNJIŽENJE RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH DOKUMENTOV, IZDELAVA PRENOSOV IN DRUGIH PROGRAMOV, PRIPRAVA POROČIL IN OBRAZCEV S PODROČJA OS, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI BILANC, DENARNIH TOKOV IN DRUGIH OBRAZCEV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DRUGIH RAČUNOVODSKIH POROČIL IN ODDAJA NA FURS, AJPES IPD.