Podjetje: Center za socialno delo Ljubljana

Naslov: Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRA DELA V RAČUNOVODSTVU, SPREMLJA VIRE FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELUJE KALKULACIJE, POROČILA, PERIODIČNE IN ZAKLJUČNE RAČUNE, KONTROLIRA RAČUNE PRED IZPLAČILOM, VODI EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, OBRAČUNAVA AMORTIZACIJO, IZVAJA NALOGE POVEZANE S PRIPRAVO FINANČNEGA IN KADROVSKEGA NAČRTA, PRIPRAVLJA PODATKE ZA PREMOŽENJSKO BILANCO DRŽAVE, IZVRŠEVANJE RAČUNOVODSKIH IN FINANČNIH OPRAVIL, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA.