Podjetje: PEDAGOŠKI INŠTITUT

Naslov: Gerbičeva ulica 62 , 1000 LJUBLJANA

– NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V RAČUNOVODSTVU,
– SPREMLJANJE VIROV FINANCIRANJA LIKVIDNOSTI, STROŠKOVIZDELOVANJE KALKULACIJ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH RAČUNOV,
-KONTROLA RAČUNOV PRED IZPLAČILOM,
– OBRAČUN PLAČ