Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ

Naslov: ULICA TUGA VIDMARJA 1, 4000 KRANJ

KANDIDATI MORAJO POZNATI IN SAMOSTOJNO IZVAJATI: KNJIŽENJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V GLAVNO KNJIGO IN V POMOŽNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE, PRIPRAVO DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH OBRAČUNOV, POROČIL, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVO LETNIH RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH POROČIL ZA AJPES IN FURS, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PRIPRAVO POROČIL IN ZAHTEVKOV OBČINO, MINISTRSTVO, ZPIZ, ZZZS TER IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA IN DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.