Podjetje: OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA

Naslov: KOSOVELOVA ULICA 6, 6210 SEŽANA

PRIPRAVA IN IZDELAVA FINANČNIH NAČRTOV IN LETNIH POROČIL, IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ, KALKULACIJ IN POROČIL, KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE POMOŽNIH KNJIG, VODENJE KNJIGE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, DELA POVEZANA Z OBRAČUNOM IN IZPLAČILOM PLAČ, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL SKLADNO S SISTEMIZACIJO ZAVODA IN PO NAVODILIH NADREJENEGA.