Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Naslov: ŠMIHEL 1 , 8000 NOVO MESTO

DELA POVEZANA Z OBRAČUNOM IN IZPLAČILOM PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV ZA ZAPOSLENE, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, KONTROLIRANJE KONTNIH KARTIC, IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL V ZVEZI S PLAČAMI, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA