Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA

Naslov: Ipavčeva ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

RAČUNOVODJA OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN PRAVILNIKOM O RAČUNOVODSTVU,
TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA ZAVODA. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE, POVEZANE Z
ORGANIZACIJO IN IZVAJANJE RAČUNOVODSKO-KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA ZAVODA.