Podjetje: KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

Naslov: ULICA MIRKA PIRCA 1, 6210 SEŽANA

NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE DELA V RAČUNOVODSTVU, VODENJE GLAVNE KNJIGE, POMOŽNIH KNJIG IN POMOŽNIH EVIDENC,
IZDELAVA ANALIZ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH RAČUNOV, IZDELAVA DAVČNIH OBRAČUNOV, LETNIH DOHODNINSKIH OBRAČUNOV, OBRAČUNOV ZA ZPIZ TER MESEČNIH IN LETNIH STATISTIČNIH PODATKOV, PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PLANOV INVESTICIJ IN RAZVOJNIH PROGRAMOV KNJIŽNICE, OBRAČUNAVANJE IN IZPLAČILO PLAČ, NADOMESTIL IN DRUGIH PREJEMKOV ZA ZAPOSLENE IN ZUNANJE SODELAVCE, SPREMLJANJE PREDPISOV IN ZAKONOV S PODROČJA FINANČNEGA IN DAVČNEGA POSLOVANJA, IZSTAVLJANJE RAČUNOV, KNJIŽENJE IZDANIH IN PREJETIH RAČUNOV IN IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, ORGANIZACIJA IN KNJIŽENJE OSTALIH DOGODKOV V GLAVNI KNJIGI, EVIDENTIRANJE IN KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV, VODENJE BLAGAJNE,
VODENJE KADROVSKE IN DRUGE PREDPISANE EVIDENCE,
PREVZEMANJE, ODPREMA IN EVIDENCA POŠTE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE,
DRUGE NALOGE IN OPRAVILA V ZVEZI Z DOLOČBAMI SPLOŠNIH AKTOV KNJIŽNICE IN PO NAVODILIH IN ZADOLŽITVAH DIREKTORJA.