Podjetje: ZAMAN, vodenje poslovnih knjig d.o.o.

Naslov: Ljubljanska cesta 34 , 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

– USKLAJEVANJE SALDOV, KOMPLETIRANJE IN KNJIŽENJE DOSPELIH IN IZDANIH RAČUNOV S SPREMNIMI
DOKUMENTI
– KNJIŽENJE DOSPELIH IN IZDANIH RAČUNOV
– SKRB ZA PRAVILNO LIKVIDACIJO RAČUNOV
– PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, VODENJE EVIDENCE DOSPELIH RAČUNOV
– REŠEVANJE REKLAMACIJ
– SPREMLJANJE USTREZNE ZAKONODAJE (PREDVSEM ZDDV, ZDDPO, ZDOH, ZGD, ZDR)
– OBRAČUN PLAČ
– SKRB ZA STALNO STROKOVNO USPOSABLJANJE, POZNAVANJE IN NENEHNO SPREMLJANJE IN UČENJE NOVE
ZAKONODAJE, TAKO DA DELO NA DELOVNEM MESTU KNJIGOVODJE POTEKA NEMOTENO
– IZDELAVA MEDLETNIH BILANC
– IZDELAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV
– OBRAČUN DDV
– OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENIH