Podjetje: ELEKTRO HANZA, elektroinštalacije, trgovina in druge storitve, d.o.o.

Naslov: Zagrebška cesta 20 , 2000 MARIBOR

SAMOSTOJNO KNJIŽENJE VSEH DOKUMENTOV (IZDANI RAČUNI, PREJETI RAČUNI, BANKA, BLAGAJNA, POTNI NALOGI,…)
, USKLAJEVANJE POSLOVNIH DOGODKOV TER ANALITIČNIH PREDPOSTAVK Z GLAVNO KNJIGO,
USKLAJEVANJE STANJA KUPCEV IN DOBAVITELJEV,
IZTERJAVA NEPLAČNIKOV, IZDAJA OPOMINOV, IZPIS ODPRTIH POSTAVK,
PRIPRAVA IN ODDAJA PREDPISANIH POROČIL ZA STATISTIČNE NAMENE,
OBRAČUN DDV, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNEGA OBRAČUNA,
POZNAVANJE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV TER SLOVENSKE ZAKONODAJE NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA IN DELOVNIH RAZMERIJ.