Podjetje: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK

Naslov: PARTIZANSKA CESTA 28 , 1381 RAKEK

SAMOSTOJNO RAČUNOVODSKO IN KNJIGOVODSKO DELO, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OBRAČUN PLAČ IN STORITEV, SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH IZKAZOV, PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV IN POROČIL