Podjetje: Poslovne storitve, Jakob Vrečko s.p.

Naslov: Šaranovičeva ulica 6 B, 3000 CELJE

IZDAJA PREDRAČUNOV IN OBRAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH FAKTUR, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PLAČILNEGA PROMETA, OPOMINJANJE DOLŽNIKOV, FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE VODSTVU, SPREMLJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PODJETJA, PRIPRAVLJANJE USTREZNIH POROČIL ZA VODSTVO, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DENARNEGA TOKA, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH IN REVIZIJAH, VODENJE FINANC PODJETJA, VODENJE USTREZNIH EVIDENC V OKVIRU SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, DRUGA DELA PO PLANIH DRUŽBE IN NAVODILIH NADREJENEGA, OSVEŽEVANJE ZNANJ POTREBNIH ZA KVALITETNO OPRAVLJANJE DELA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN PREDPISOV, TER VARNO IN ZDRAVO OPRAVLJANJE DELA.