Podjetje: O.T.I. ROSSI TRANSPORT IN STORITVE D.O.O.

Naslov: ŠOLSKA CESTA 17, 8280 BRESTANICA

NA DELOVNEM MESTU SE BO OPRAVLJAJO: KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV TER IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, OBRAČUN DDV-JA, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN BILANC, ODDAJA MESEČNIH POROČIL (AJPES, FURS …), SKRB ZA DOKUMENTACIJO V SKLADU Z DELOVNO-PRAVNO ZAKONODAJO, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN SODELOVANJE S SODELAVCI TER OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH.