Podjetje: SIMBAU, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.

Naslov: Ulica Šercerjeve brigade 5 , 2000 MARIBOR

SVETOVANJE, NAČRTOVANJE IN UVAJANJE POLITIK IN SISTEMOV ZA PRORAČUNSKI IN RAČUNOVODSKI NADZOR TER DRUGE RAČUNOVODSKE ZADEVE. PRIPRAVLJANJE IN POTRJEVANJE FINANČNIH POROČIL ZA PREDSTAVITEV UPRAVI, DELNIČARJEM TER Z ZAKONOM DOLOČENIM ALI DRUGIM ORGANOM. PRIPRAVLJANJE DAVČNIH PRIJAV, SVETOVANJE GLEDE DAVČNIH PROBLEMOV IN IZPODBIJANJE SPORNIH TERJATEV NA DAVČNEM URADU. PRIPRAVLJANJE ALI POROČANJE O PREDVIDENEM DOBIČKU IN PRORAČUNU. VODENJE FINANČNIH PREISKAV V PRIMERIH SUMA PREVARE, NELIKVIDNOSTI IN STEČAJA. REVIZIJO POROČIL IN KNJIGOVODSKIH PODATKOV. OPRAVLJANJE PREISKAV IN SVETOVANJE UPRAVI O FINANČNIH VIDIKIH PRODUKTIVNOSTI, LASTNIŠTVU DELNIC, PRODAJI, NOVIH IZDELKIH ITD. NAČRTOVANJE IN VODENJE SISTEMA ZA DOLOČANJE STROŠKOV NA ENOTO IZDELKOV IN STORITEV.