Podjetje: GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o.

Naslov: TURJANCI 26, 9252 RADENCI

OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH DEL PO ZAKONIH IN PODZAKONSKIH AKTIH, STANDARDIH OZ. PRAVILIH RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STROKE;
SPREMLJANJE POSLOVNIH DOGODKOV, ANALIZE POSLOVNIH DOGODKOV,
OPRAVLJANJE IN KONTROLA MATERIALNEGA POSLOVANJA,
? OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA IN OPRAVIL V TEJ ZVEZI;
? VODENJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA
? VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA MATERIALA
,OBRAČUN PLAČ DELAVCEM PODJETJA;
? TER DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA