Podjetje: NANOMONT – montaže, gradnje, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.

Naslov: Jezdarska ulica 2 , 2000 MARIBOR

PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA, OBRAČUNAVANJE PLAČ, POGODBENEGA DELA IN DRUGIH PREJEMKOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA IN PREGLED PRAVILNOSTI IZHODNIH RAČUNOV, USKLAJEVANJE ODPRTIH TERJATEV S KUPCI IN DOLGOV Z DOBAVITELJI, IZTERJAVA ZAPADLIH TERJATEV, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, BANČNIH IZPISKOV TER OSTALIH KNJIGOVODSKIH LISTIN, VODENJE REGISTRA O OSNOVNIH SREDSTVIH IN OBRAČUN AMORTIZACIJE, MESEČNI OBRAČUN DDV, PRIPRAVA VSEH VRST POROČIL (STATISTIKA, FURS, AJPES, DRUGI), OSTALA DELA PO NAVODILU PREDPOSTAVLJENIH