Podjetje: Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.

Naslov: Vetrinjska ulica 2 , 2000 MARIBOR

PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, POROČIL IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA. KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE IN NADZOR NAD PRAVILNOSTJO KNJIŽENIH POSLOVNIH DOGODKOV. IZVAJANJE KONTROLE DAVČNIH OBRAČUNOV. IZDELAVA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO). PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE REVIZIJE IN INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV. VODENJE OSNOVNIH SREDSTEV. STROKOVNA POMOČ IN SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI V PODJETJU. SPREMLJANJE NOVOSTI IN VPELJEVANJE LE-TEH V PROCESE DELA. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA POSLOVNEGA NAČRTA IN IZDELAVI LETNEGA POROČILA.