Podjetje: CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

Naslov: ŠENTVID PRI STIČNI 44, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI

UVAJANJE V IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN OSNOVNO INTERPRETIRANJE APLICIRANIH PSIHODIAGNOSTIČNIH SREDSTEV POTREBNIH ZA IZVEDBO DIAGNOSTIČNE OCENE KOGNITIVNEGA IN ČUSTVENEGA FUNKCIONIRANJA OTROKA IN MLADOSTNIKA,
USPOSABLJANJE ZA INDIVIDUALNO PSIHOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU ALI DRUGO PSIHOPATOLOGIJO,
SOOBLIKOVANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA, SPREMLJANJA IN EVALVACIJE POSTAVLJENIH CILJEV NA PODROČJU PSIHOTERAPIJE,
SODELOVANJE PRI KONČNI EVALVACIJI PROGRAMA IN IZIDOV OBRAVNAVE SKUPINSKO SVETOVALNO TER EDUKATIVNO DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI,
USPOSABLJANJE ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STARŠI,
POMOČ PRI VODENJU SPROSTITVENIH IN SOCIALIZACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE IN POMOČ PRI UČENJU,
VODENJE DOKUMENTACIJE, KI JE PREDPISANA V DEJAVNOSTI PSIHOLOŠKE OBRAVNAVE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA MATERIALA, DELOVNE OPREME IN SREDSTEV ZA DELO.