Podjetje: OSNOVNA ŠOLA SOSTRO

Naslov: Cesta II. grupe odredov 47 , 1261 LJUBLJANA – DOBRUNJE

SODELUJE Z RAZREDNIKI IN Z VZGOJITELJI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA PROCESA, Z UČITELJSKIM IN VZGOJITELJSKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ŠOLE IN VRTCA, SODELUJE NA KONFERENCAH IN STROKOVNIH AKTIVIH, UČITELJEM IN VZGOJITELJEM POMAGA PRI IZPOLNJEVANJU IN VODENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE, VODI EVIDENCO SVETOVALNEGA DELA PO PREDPISIH O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, VODI VPISNI POSTOPEK V PRVI IN VIŠJE RAZREDE IN SODELUJE PRI NAČRTOVANJU TER IZVEDBI INFORMATIVNIH DEJAVNOSTI V ZVEZI Z VPISOM V SREDNJO ŠOLO, INDIVIDUALNO SVETUJE OTROKOM IN UČENCEM TER STARŠEM, EVIDENTIRA IN INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO OBRAVNAVA UČENCE IN OTROKE Z UČNIMI IN SOCIALNIMI PROBLEMI PO PREDPISIH IN PRAVILIH STROKE, OSTALA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA.