Podjetje: JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Predoslje 39 , 4000 KRANJ

PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ZAHTEVNIH IN SESTAVLJENIH JEDI V SKLADU Z NORMATIVI IN RECEPTI, IZDAJANJE HRANE DNEVNO NAČRTOVANJE IN NADZOROVANJE PORABE MATERIALA IN SUROVIN V SKLADU Z NORMATIVI PREVZEMANJE DOBAVLJENIH MATERIALOV IN SUROVIN, KONTROLIRANJE KOLIČIN IN KAKOVOSTI, PRAVILNO SORTIRANJE IN SKLADIŠČENJE SKRB ZA IZVAJANJE SANITARNIH, HIGIENSKIH IN ZDRAVSTVENIH PREDPISOV TER PREDPISOV ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST SKRB ZA OSEBNO UREJENOST IN BREZHIBNO ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV, STROJEV, PRIPOMOČKOV IN OPREME TER NJIHOVO DELOVANJE VODENJE IN VZDRŽEVANJE ZAHTEVANIH EVIDENC OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG NA PODROČJU DELA PO ODLOČITVAH IN ZAHTEVAH VODJE