Podjetje: JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Predoslje 39 , 4000 KRANJ

ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DELA V IZMENI (KUHINJI) SPREMLJANJE RAZVOJA KULINARIKE IN KULINARIČNIH TEHNOLOGIJ DOMA IN V SVETU PREDLAGANJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE NAČRTOVANEGA RAZVOJA KULINARIKE USMERJANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE IZVAJANJA NAČRTOVANIH NALOG TER DNEVNO NAČRTOVANJE IN NADZOROVANJE PORABE MATERIALA IN SUROVIN V SKLADU Z NORMATIVI PREVZEMANJE DOBAVLJENIH MATERIALOV IN SUROVIN, KONTROLIRANJE KOLIČIN IN KAKOVOSTI, PRAVILNO SORTIRANJE IN SKLADIŠČENJE SKRB ZA IZVAJANJE SANITARNIH, HIGIENSKIH IN ZDRAVSTVENIH PREDPISOV TER PREDPISOV ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST VODENJE IN VZDRŽEVANJE ZAHTEVANIH EVIDENC OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG NA PODROČJU DELA PO ODLOČITVAH IN ZAHTEVAH VODJE.