Podjetje: VRTEC MAVRICA VOJNIK

Naslov: PRUŠNIKOVA ULICA 29 A, 3212 VOJNIK

ZAPOSLITEV NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU ZA POLNI DELOVNI ČAS ZA OBDOBJE OD 01.05.2019 DO 30.09.2019. ZAPOSLITEV BO MOGOČA LE V PRIMERU, DA BO DELODAJALEC IZBRAN NA PREDMETNEM JAVNEM RAZPISU “PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2019, KI GA OBJAVLJA RS MŠŠ, LJUBLJANA. POGODBA O ZAPOSLITVI Z IZBRANIM POM. VZG. ZAČETNIKA SE SKLENE ŠELE PO PREJEMU SKLEPA O IZBIRI PRIJAVITELJA OZ. DELODAJALCA NA PREDMETNEM JAVNEM RAZPISU.
POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.
POM. VZG. ZAČETNIK BO VKLJUČEN V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, SODELOVAJE V VZG. PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU TER OPRAVLJAL DRUGE NALOGE, POVEZANE Z DEJAVNOSTJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA IN BO OBSEGALO NAJMANJ DVE URI TEDENSKO, A TAKO, DA SKUPNI OBSEG TEH NALOG NE BO PRESEGAL POLOVICO ZAKONSKO DOLOČENE OBVEZNOSTI DELA Z OTROKI OZ. DELOVNE OBVEZNOSTI.