Podjetje: ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.

Naslov: CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA

ORGANIZIRA, VODI IN USKLAJUJE TER IZVAJA PROJEKT, SPREJEMA VSE UKREPE ZA DOSEGANJE S PLANOM DOLOČENIH CILJEV,
RAZISKUJE IN RAZVIJA NOVE ALI IZBOLJŠANE TEORIJE IN METODE POVEZANE Z INŽENIRSTVOM ,
IŠČE NOVE TRŽNE MOŽNOSTI,
SODELUJE PRI PONUDBENEM POSTOPKU,
KOORDINIRA DELO PRI IZDELAVI KOMPLEKSNEGA PROJEKTNEGA ELABORATA,
SODELUJE PRI IZDELAVI NORMATIVOV,
DRUGA DELA V DOGOVORU Z NADREJENIMI