Podjetje: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV VODENJE IN IZVAJANJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE IZVEDBA NABAVE, PREVZEMA IN VKLJUČEVANJE OPREME V OBRATOVANJE SPREMLJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ IZDELOVANJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ SODELOVANJE PRI IZDELAVI RAZVOJNIH IN INVESTICIJSKIH NAČRTOV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT) SODELOVANJE PRI IZVEDBI RAZPISOV PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL UGOTAVLJANJE RAZVOJNIH POTREB IN ANALIZA PREDLOGOV.