Podjetje: MLINOSTROJ D.D., PODJETJE ZA IZGRADNJO TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV

Naslov: ŠTUDLJANSKA CESTA 5 , 1230 DOMŽALE

01. IZVAJA KONSTRUIRANJE NAPRAV IN STROJEV (CAD)
02. IZVAJA PROJEKTIRANJE PROIZVODNIH LINIJ (CAD)
03. SODELUJE PRI PLANIRANJU AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE NOVIH PRODUKTOV, PRISTOPOV IN TEHNOLOGIJ
04. RAZVIJA NOVE IZDELKE
05. OBDELUJE DELOVNE NALOGE
06. PRIPRAVLJA DELAVNIŠKO IN MONTAŽNO DOKUMENTACIJO V SKLADU Z PREDPISI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO
07. AKTIVNO SODELUJE S KUPCI, ZUNANJIMI IN INTERNIMI SLUŽBAMI PRI TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEVAH TER VPRAŠANJIH
08. SKRBI ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU
09. OPRAVLJA DRUGA OBČASNA DELA PO NALOGU NADREJENIH