Podjetje: HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA

Naslov: DELPINOVA ULICA 7 A, 5000 NOVA GORICA

UPRAVLJANJE Z AKTIVNIM IMENIKOM IN SKUPINSKIMI POLITIKAMI,
VAROVANJE PODATKOV, IZVAJANJE BACKUP,VIRTUALIZACIJA ( VMWARE ),
ADMINISTRIRANJE RELACIJSKIH PODATKOVNIH BAZ MSSQL, NAMESTITEV RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME, NADGRAJEVANJE PROGRAMSKE OPREME, IZVAJANJE ZELO ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA UPRAVLJANJA, NAČRTOVANJA, VZDRŽEVANJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN INFRASTRUKTURE TER SISTEMSKA ANALIZA.