Podjetje: IMP TEN-TELEKOM, tovarna elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o.

Naslov: VOJKOVA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA

ELEKTRO INŠTALACIJE. PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI MERITVAH, RAZVOJU NOVIH IZDELKOV, PRIPRAVA TEHNIŠKIH PODLAG ZA KARKULACIJO,…