Podjetje: TPV d.o.o.; TPV D.O.O., PE BREŽICE

Naslov: Cesta bratov Cerjakov 13 , 8250 BREŽICE

ANALIZIRANJE RAZVOJNE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH UVAJANJA PROJEKTOV, PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZDELAVE IZDELKOV, IZDEL.TEHN.ZAHTEVE ZA KONSTR. ORODIJ, NAPRAV TER PRIPRAV, SPREMLJANJE IZDELAVE TEHNOLOŠKE OPREME IN SODELOVANJE TER USKLAJEVANJE TERMINOV IZDELAVE, SODELOVANJE PRI NAROČANJU IN PREVZEMU PROIZVODNIH LINIJ, STROJEV, ORODIJ TER NAPRAV, IZVEDBA KOREKTIVNIH IN PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA OSNOVI 3D MERITEV, NOTRANJIH PRESOJ PROCESOV, 8D POSTOPKOV, 5S AKCIJ, SODELUJE NA PROJEKTIH VPELJEVANJA NOVIH PROIZVODOV, SKRBI ZA STANDARDIZACIJO IN UNIFIKACIJO POSTOPKOV IN SREDSTEV, SODELUJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV REKLAMACIJ TIPA F1, F2, F3, F4 IN F5 S POUDARKOM NA ODKRIVANJU IN PREPREČEVANJU VZROKOV ZA NEKAKOVOST, SODELUJE PRI ANALIZIRANJU DALJŠIH ZASTOJEV, PREPOZNAVANJU VZROKOV ZASTOJEV IN DOLOČEVANJU UKREPOV ZA PREPREČEVANJE/ZMANJŠEVANJE ZASTOJEV, STALNO IZBOLJŠEVANJE, OPTIMIRANJE IN INOVIRANJE PROIZVODNIH PROCESOV (UPORABA ORODIJ WF, SMED, …), SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI IN FMEA ŠTUDIJ, DRUGA DELA PO DOLOČBAH AKTOV NAVODILIH VODJE, DELO SE OPRAVLJA NA VSEH POSLOVNIH ENOTAH