Podjetje: HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o.

Naslov: Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA

MANJ ZAHTEVNA DELA V LIVARNI, PRIPRAVA ORODIJ, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA ZA DELO, IZDELOVANJE JEDER, LEPLJENJE, SUŠENJE IN SKLADIŠČENJE JEDER, POROČANJE NADREJENIM O NAPAKAH IN POMANJKLJIVOSTIH, NADZOROVANJE KAKOVOSTI IZDELANIH JEDER, SKRB ZA DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV.