Podjetje: TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o.

Naslov: Kandijska cesta 60 , 8000 NOVO MESTO

MANJ ZAHTEVNA MONTERSKA DELA, IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTIH PO DOKUMENTACIJI IN NAVODILIH VODJE, SKRBI ZA PRVI NIVO VZDRŽ. STROJEV, NAPRAV IN PRIPRAV, MANJ ZAHTEVNO NASTAVLJANJE ORODIJ IN PRIPRAV, SKENIRANJE MATERIALOV, IZDELKOV IN IZPIS ETIKET, UPOŠTEVANJE POSTOPKOV IN NAVODIL VARSTVA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI IN OKOLJA, DRUGA DELA PO DOLOČBAH AKTOV IN NAVODILIH VODJE, DELO SE OPRAVLJA NA VSEH POSLOVNIH ENOTAH.